Bu sayfada güncel Yargıtay kararlarını ve yazılarımızı bulabilirsiniz.

  • İş Hukuku Avukatı kimdir? İnternet arama motorlarında, iş hukuku uzmanı avukat, iş hukuku avukatı, işçi avukatı, iş mahkemesi avukatı, iş davası avukatı gibi arayışların olduğu bilinen bir durumdur. Bu aramayı yapan kişiler, aslında iş davalarına bakan bir avukat aramaktadır. Ancak, Türkiye hukuk sisteminde, avukatların yasal bir uzmanlığı bulunmamaktadır. Yani, doktorlukta olduğu gibi “üroloji uzmanı doktor” veya “ortopedi uzmanı doktor” ...
  • Fazla Mesai Alacağı Nasıl Hesaplanır? Fazla mesai alacağı nasıl hesaplanır
  • Yargıtay: İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2016/26145 Esas ,  2020/11957 Karar “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R ...
  • 696 Sayılı KHK İle Kamu İşçiliğine Geçenlerin Ücret Sorunu (Son Durum 01.03.2023) Bilindiği üzere, devlet kurumlarında taşeron(alt işveren) şirketlerde çalışan işçiler, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. ve 24. maddeleri kapsamında, Nisan 2018’den itibaren devlet kurumlarında sürekli işçi kadrosuna alınmıştır. Ancak bu geçiş esnasında işçilerin mali ve sosyal haklarında bir kısım hak kayıpları meydana gelmiştir. Taşeron(alt işveren) şirketlerde çalışırken, mesela asgari ücretin % 30 ...
  • DAİMİ (SÜREKLİ) İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN İŞÇİLERİN EKSİK ÖDENEN ÜCRET VE DİĞER HAKLARI: 01.10.2020 Bilindiği üzere, devlet kurumlarında taşeron(alt işveren) şirketlerde çalışan işçiler, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. ve 24. maddeleri kapsamında, Nisan 2018’den itibaren devlet kurumlarında sürekli işçi kadrosuna alınmıştır. Ancak bu geçiş esnasında işçilerin mali ve sosyal haklarında bir kısım hak kayıpları meydana gelmiştir. Taşeron(alt işveren) şirketlerde çalışırken, mesela asgari ücretin % 30 ...
  • Yargıtay: Yıllık İzinin Zamanı ve Kullandırılması İşverenin Takdirindedir. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/34993 Karar Numarası: 2019/2773 Karar Tarihi: 05.02.2019   Özeti: Yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermeme, izin kullanacağı zamanı belirleme işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6 ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı söylenemez. Açıklanan ...
  • Yargıtay: “Davalıya karşı davacı vekilliği yapmış bilirkişi, aynı davalının taraf olduğu başka dosyada bilirkişilik yapamaz.” T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/25417 K. 2017/9621 T. 25.4.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkili işçinin fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti ...
  • Yargıtay: “Tamir için bırakılan araçla tamircinin kaza yapması halinde araç sahibi sorumlu olmaz.” T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/9133 KARAR NO. 2017/3553 KARAR TARİHİ. 03.04.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Davacı vekili; müvekkilinin trafik sigortacısı olduğu davalıya ait aracın karıştığı çift taraflı trafik ...
  • Yargıtay: Aracın kilometresinin düşürülmesi dolandırıcılık suçudur. YARGITAY 23. Ceza Dairesi Esas: 2015/72 Karar: 2015/1029 Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık A…’in, kendisine ait 2006 model … marka ve yaklaşık 125.000 kilometredeki aracını, göstergesinde oynama yaparak 100.000 kilometrenin altına indirdikten sonra değerinin üzerinde bir bedelle tanık R…’ye 11.01.2010 tarihinde sattığı, tanık R…’nin aynı aracı 22.03.2010 tarihli noter satış sözleşmesiyle şikayetçi M…’a sattığı, şikayetçinin aracı tanıdığı ...
  • Yargıtay: “Kural olarak marka hakkı, bir işareti ilk kez oluşturup kullanan kişiye aittir.” T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/13243 KARAR NO. 2014/3679 KARAR TARİHİ. 27.02.2014 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/04/2013 tarih ve 2011/224-2013/248 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sibel Demir Saldırım tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya ...