İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

 

Normal koşullarda, herhangi bir haklı nedeni olmadan işten istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Çünkü bu durum, kıdem tazminatının ödenmesi gereken durunları düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kapsamına girmemektedir.

Ancak, herhangi bir haklı nedenle istifa eden işçi bakımından ise durum farklıdır. İşçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde bahsi geçen nedenlerden dolayı istifa ederse, kıdem tazminatını alabilecektir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi şu şekildedir:

Madde 24. Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.”

Yukarıdaki nedenlerden dolayı istifa eden işçi kıdem tazminatını alabilecektir. Herhangi bir haklı nedeni olmadan işten istifa eden işçi ise kıdem tazminatı talebinde bulunamayacaktır.

Dünya Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

11.01.2018

Yazan:
Tarih:

Kategori: DünyaBlog

Siz de katılın

Yorum yapmak için giriş yapmış olmalısınız.