İş Hukuku Davaları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları; İş Kazası Davaları; Maddi ve Manevi Tazminat Davaları; Sendikal Tazminat Davaları; Fesih Davaları; Mobbing-Psikolojik Baskı-Yıldırmadan Kaynaklı Davalar. Devamı…

İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları

Dava Şartı Arabuluculuk İle Uyuşmazlık Çözümü; İhtiyari Arabuluculuk İle Uyuşmazlık Çözümü; Haksız Fesihten Kaynaklanan Uyuşmazlıklar; İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Devamı…

İş Kazası Davaları

İş Kazasında Yaralanma ve Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası; Maluliyet ve Kusur Oranının Tespiti; Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Davası; Manevi Tazminat; Destekten Yoksun Kalma Tazminatı. Devamı…

İşe İade Davaları

İşe iade davası; İşe geri dönme davası; Boşta geçen süreye ilişkin ücret alacağı; İşe başlatmama tazminatı; Haksız fesih; Geçersiz fesih; Kötüniyetli fesih; Sendikal nedenle fesih; Performans nedeniyle fesih. Devamı…

Sözün Özü

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.
Gandhi

DünyaGaleri