İş Hukuku Davaları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları; İş Kazası Davaları; İşe İade Davaları;  Maddi ve Manevi Tazminat Davaları; Sendikal Tazminat Davaları; Fesih Davaları; Mobbing-Psikolojik Baskı-Yıldırmadan Kaynaklı Davalar. Devamı…

İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları

Dava Şartı Arabuluculuk İle Uyuşmazlık Çözümü; İhtiyari Arabuluculuk İle Uyuşmazlık Çözümü; Haksız Fesihten Kaynaklanan Uyuşmazlıklar; İhbar Süreleri; İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Devamı…

İş Kazası Davaları

Maluliyet Oranının Tespiti; Kusur Oranının Tespiti; Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Davası; Manevi Tazminat Davası; İş Kazasında Ölüm Nedeni İle Tazminat Davası. Devamı…

Güncel Kararlar ve Yazılar

 

DünyaGaleri

 

Sözün Özü

Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir.
Bediüzzaman Said Nursi