Dünya Hukuk olarak İcra Hukuku alanındaki hizmetlerimiz

 • Çek, Senet ve Faturadan Kaynaklanan Alacakların Tahsili,
 • İpotekli Gayrimenkul – Taşınmaz Satış İşlemleri,
 • Hacizli Gayrimenkul – Taşınmaz Satış İşlemleri,
 • Rehinli Araç Satış İşlemleri,
 • Borçlu Olunan Dosyalar İçin Gereken Hukuki Hizmetler (Borca İtiraz Gibi),
 • Kira Alacaklarının Takibi,
 • Tahliye Davaları,
 • İcra Memur İşlemi Şikayet Davası,
 • Usulsüz İcra Takibinden Kaynaklanan Davalar,
 • İstihkak Davaları, ve
 • İhtiyati Haciz

konularını kapsamaktadır.

İletişim sayfamızdan bize nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilir ya da hemen Online Randevu oluşturabilirsiniz.