İş Hukuku

Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları; İş Kazası Davaları; İşe İade Davaları;  Maddi ve Manevi Tazminat Davaları; Sendikal Tazminat Davaları; Fesih Davaları. Devamı…

Marka Hukuku

Marka Davaları; YİDK Kararlarının İptali Davaları;  Marka Tecavüzü Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davaları. Devamı…

Hukuki Danışmanlık

Şirketlere Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri;  İş Hukuku Danışmanlığı, Ticaret Sözleşmesi Hazırlama ve inceleme. Devamı…

 

Sözleşmeler Hukuku

Ticari Sözleşmelerin Yazılması; Ticari Sözleşmelerin İncelenmesi ve Mütalaa Verilmesi; Ticari Sözleşmelerin Tashihi. Devamı…

 

Ticaret Hukuku

Şirketler-Tacir İhtilafı Davaları; Ticari Davalar; Alım-Satım Alacak Davaları; Eser Sözleşmesi Davaları. Devamı…

İcra Hukuku

Alacak Tahsili; İpotekli Gayrimenkul Satış; Hacizli Gayrimenkul Satış; Rehinli Araç Satış; Kira Alacaklarının Takibi; Tahliye Davaları; İstihkak Davaları. Devamı…

DünyaGaleri

Sözün Özü

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.
Gandhi